اینجا هستید:فهرست کتاب آواز دهل: پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزاحسینعلی نوری معروف به بهاءالله »»» تعلیم سوم: دین باید سبب الفت و محبت باشد: دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، تازگی دارد و پیش از اعلان بهاییان، شنیده نشده بود؟ صص 141-146

برای بازگشت به فهرست: اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کل کتاب به صورت پی دی اف: اینجا را کلیک کنید.




ص  141

 

تعلیم سوم:

دین باید سبب الفت و محبت باشد

 

0 top

«ثالث تعلیم حضرت بهاءالله این است که دین باید سبب الفت باشد. سبب ارتباط بین بشر باشد. رحمت پروردگار باشد و اگر دین سبب عداوت شود و سبب جنگ گردد عدمش بهتر، بی دینی به از دین است. بلکه بالعکس دین باید سبب الفت باشد. سبب محبّت باشد. سبب ارتباط بین عموم بشر باشد.»[1]

0 bottom




ص 142

 

0 moghaddame

 

0 top

مقصود از «دین باید سبب الفت شود» این است که خروجی دین باید ایجاد محبت در بین انسان‌ها باشد و اگر به واسطه‌ی ‌آمدن دین، گروهی با گروه دیگر درگیر شوند و دشمنی کنند، آن دین دیگر ارزشی ندارد.

0 bottom

 

عبدالبهاء می‌گوید:

«دین باید سبب الفت و محبّت باشد. اگر دین سبب عداوت شود نتیجه ندارد.بی دینی بهتر است. زیرا سبب عداوت و بغضاء بین بشر است و هر چه سبب عداوت است مبغوضخداوند است و آنچه سبب الفت و محبّت است مقبول و ممدوح. اگر دین سبب قتال و درندگیشود آن دین نیست بی دینی بهتر از آن است. زیرا دین بمنزله‌ی علاج است. اگر علاج سبب مرض شود البتّه بی علاجی بهتر است. لهذا اگر دین سبب حرب و قتال شود البتّه بی دینیبهتر است.»[2]




ص 143

 

b143

دین باید سبب محبت شود؛ بنابراین اگر به سبب آمدن دینی، جنگ و خونریزی راه بیافتد، بهتر است اصلا آن دین وجود نداشته باشد.

عبدالبهاء می‌گوید اگر دینی به جای اتحاد، اختلاف ایجاد کرد، نبودش بهتر از بودنش است:

«دین باید سبب اتّحاد باشد قلوب را بیکدیگر ارتباط دهد. حضرت مسیح و انبیاء الهی بجهت الفت و اتّحاد آمدند پس اگر دین سبب اختلاف شود نبودن آن مرجّح است.»[3]

بهاییان مدعی‌اند بهاءالله دین جدیدی آورده که هدف اصلی آن برقراری صلح جهانی و وحدت عالم انسانی است؛ این صلح و وحدت باید در سایه‌ی الفت و محبت باشد؛ اگر دینی محبت، صلح و اتحاد به ارمغان نیاورد، دین نیست.




ص 144

 


0 didgahe nokhost

آیا این تعلیم، تازگی دارد و پیش از اعلان بهاییان، شنیده نشده بود؟

آیاپیامبران الهی، مروج عداوت و بی الفتی بوده‌اند؟ آیا حرف تمامی ایشان این بوده که به هم بدی کنید، ستم کنید، با زبان تان همدیگر را آزار دهید و جنگ به راه بیاندازید؟ آیا آن طور که عبدالبهاء ادعا میکند این تعلیم جدید است:

«او اصلی جدید برای امروز اعلام می‌دارد و آن اینست که دین باید عامل وحدت، هماهنگی و توافق میان بشریت باشد. اگر دین باعث ناسازگاری و خصومت شود، اگر منجر به جدایی و عامل ستیزه شود، نبود دین در جهان (به بودن آن) ارحجیت خواهد داشت.»[4]

حقیقت این است که بر خلاف ادعای بهاییان مبنی بر جدید بودن این آموزه، تمام رسولان الهی برایبرطرفکردناختلافاتبشروبهوجودآوردناُلفتبینمردمظاهرشده‌اند و بهاءالله با این تعلیم بشر را از گمراهی‌ها نجات نداده است. این واقعیت آن قدر واضح است که عبدالبهاء هم در سخنانی تناقض‌گونه به آن اعتراف می‌کند و می‌گوید:

«جمیع انبیاء بجهت تربیت آمدند تا نفوس غیر بالغه را ببلوغ رسانند و الفت و محبّت بین جنس بشر اندازند نه بغض و عداوت.»[5]




ص 145

 

پس ابداع بهاءالله و دینش چیست؟ حتی در میان آنانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند، افراد بیشماری مهربانی و خدمت به هم نوعان خود را سرلوحه‌ی خویش قرار داده‌اند. به طور قطع آموزه ی «دین باید سبب الفت و محبت باشد،» در ادیان گذشته و اندیشه‌های بشری وجود داشته است. به عنوان نمونه در انجیل می‌خوانیم:

«خدا در كتاب آسمانی فرموده است من گوشت قربانی و هدایای شما را نمی‌خواهم. آنچه از شما می‌خواهم این است كه رحم و محبت داشته باشید.»[6]

«برادری كه به تو بدی می‌كند چند بار ببخشم؟ هفت بار؟ عیسی جواب داد نه هفتاد بار.»[7]

در آیین زرتشت داریم:

«من می‌ستایم آیین مزدیسناراکه دور افکننده جنگ افزارو ضد جنگ و خون ریزی است.»[8]

«ما صلح و سلامتی را می‌ستاییمکه جنگ و ستیز را در هم شکند.»[9]

دین اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به اُلفت و محبت و عدم آزار رساندن به انسانها دارد تا جایی كه رسول رحمت، حضرت محمد (ص) فرموده‌اند:

«هرکس به مردم رحم نکند، رحمت خدا شامل حالش نمی‌شود.»[10]




ص 146

 

با وجود تمام این شواهد، عبدالبهاء کماکان ادعا داشته که در کتب الهی چنین تعلیمی وجود نداشته است:

«جمیع میگفتند تعالیم حضرت بهاء اللّه فی الحقیقه مثل ندارد ... میگفتیم از جمله این تعالیم ... دین باید سبب محبّت و الفت باشد اگر نباشد عدم دین بهتر است، در کدام کتاب است[11]


[1]- عبدالبهاء، خطابات، ج 2، ص 146.

[2]- اشراق خاوری، پیام ملکوت، صص 44 و 45 (به نقل از عبدالبهاء).

-[3] اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 59 (به نقل از عبدالبهاء).

[4]-“He sets forth a new principle for this day in the announcement that religion must be the cause of unity, harmony and agreement among mankind. If it is the cause of discord and hostility, if it leads to separation and creates conflict, the absence of religion would be preferable in the world,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, pp. 454–455.

-[5] اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 65 (به نقل از عبدالبهاء).

-[6] انجیل متی، باب 12، بند 7.

-[7] انجیل متی، باب 18، بند 21.

-[8] اوستا، دفتر دوم، یسنا 12، بند 9.

-[9] اوستا، دفتر سوم، سروش یشت هادخت، بند 15.

-[10] «من لا یرحم الناس لا یرحمه الله»: محدث نوری، حسین. مستدرک الوسائل. قم: موسسه آل البیت، 1408 ق. ج 9، ح 10183، ص 55.

[11]- عبدالبهاء، خطابات، ج 3، ص 78.




شما اینجا هستید: فهرست کتاب آواز دهل: پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزاحسینعلی نوری معروف به بهاءالله »»» تعلیم سوم: دین باید سبب الفت و محبت باشد: دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، تازگی دارد و پیش از اعلان بهاییان، شنیده نشده بود؟ صص 141-146

برای بازگشت به فهرست: اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کل کتاب به صورت پی دی اف: اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه قسمت بعدی اینجا را کلیک کنید: تعلیم سوم: دین باید سبب الفت و محبت باشد: دیدگاه دوم: آیا بهاییان و در رأس آنها رهبران‌شان بر طبق این تعلیم رفتار نموده‌اند؟ صص 147-166

برای مطالعه قسمت قبلی اینجا را کلیک کنید: تعلیم دوم: وحدت عالم انسانی: بخوانیم و بیاندیشیم! صص 123-140

  آئین بهایی، دیانت بهایی، تعاليم بهايي، بهائيت، بهاییت، بهایی پژوهی، بابیت، بابیه، شیخیه، بیانی، بابی، بابیان، بهاییان، ازلیان، ریمی، تعالیم دوازده گانه بهایی، تعالیم بهاییت، سید کاظم رشتی، سید علی محمد باب، علی محمد باب، سید باب، باب، میرزا حسین علی نوری، بهاء الله، حضرت محبوب، جمال مبارک، صبح ازل، عباس افندی، عبدالبهاء، شوقی، شوقیافندی، ولی امرالله، طاهره قرةالعین، روحیه ماکسول، زرین تاج، ملا محمد زرندی، چارلز میسون ریمی، ریمی، اشراق خاوری، فاضل مازندرانی، اسلمنت، محمد علی فیضی، ابوالفضل گلپایگانی، مهدی گلپایگانی، ابن الذئب، من یظهره الله، مسعود بسیطی، زهرا مرادی، آوازدهل، اقدس، ایقان، بدیع، بیان، مبین، خطابات، مکاتیب، کلمات مبارکه مکنونه، اشراقات، اقتدارات، الواح مبارکه، مفاوضات، کتاب عهدی، الواح وصایا، رساله سوال و جواب، پیام ملکوت، گنجینه حدود و احکام، اسرارالآثار، اشراقات، ادعیه حضرت محبوب، کشف الغطاء، آثار قلم اعلی، گلزار تعالیم بهایی، مطبوعات امری، احباء، احباءالله، احبای خدا، اغنام الله، اغنام الهی، اهل بها، حروف حی، ایادیان امرالله، تاریخچه بهاییت، بهایی پژوهی، تاریخ بدیع، تقویم بهایی، ایام هاء، طرد روحانی، طرد اداری، فرق ضاله، فرقه ضاله، توبه نامه باب، پیامبر عصر جدید، مظاهر ظهور الهی، مشرق الاذکار، محرومیت از تحصیل، همه بار یک دارید، سیاهان آفریقایی، سازمان تبیین، سازمان تشریع، حیفا،حقوق الله، بخوانیم و بیاندیشیم، تحرّي حقيقت، ترك تقاليد، وحدت عالم انساني، دين بايد سبب الفت و محبت باشد، تطابق دين با علم و عقل، ترك تعصبات، تعديل معيشت عمومي، بيت‌العدل، محكمه كبری، تعليم و تربيت عمومي، تربیت اجباري، وحدت لسان، وحدت زبان و خط، تساوي حقوق رجال و نساء، تساوی حقوق زنان و مردان، صلح عمومي، تحريم جنگ، جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است، نفثات روح القدس، وحدت اساس ادیان، تعصب نژادی، تعصب جنسی،

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اطلاعات اضافی

Real Time Web Analytics